Reference

+ NEMETALNA INDUSTRIJA

 • CARMEUSE Srbija Fanrika"Јelen Do" A.D, Krečne peć tip: "Forindus"i "WST"
 • CARMEUSE Srbija, Fabrika "Jelen Do" A.D. Instalalcija na novom projektu "MAERZ" 350t/24h Krečne peći uz nadzor kompanija MAERZ i ZM Roptzice (Poljska)
 • IGM "VREOCI", Fabrika kreča "ĆELIJE" Krečna peć tip: "Forindus"
 • IGM "KIRO KUČUK" Veles, (Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija), Krečna peć
 • Fabrika kreča "HIDRAT" Čelinac, (Bosna i Hercegovina), Krečna peć tip: "WST"
 • Cementara "LAFARGE" Beočin, Rotaciona peć, uz nadzor RHI-a
 • Krečna peć US STEEL SERBIA, Kučevo, Krečna peć tip: "WST"
 • CARMEUSE INTEGRAL, Doboj, Bosna i Hercegovina, 800t/24h Krečna peć "MAERZ", nadzor RHI-a
 • HAIDELBERG CEMENT, Kakanj, Bosna i Hercegovina, Rotaciona peć, nadzor ispred ANH Refractories
 • INTERCAL, Sirac, Republika Hrvatska, novi vatrostalni 200t/24h krečne peći tip: "MAREZ" uz nadzor RHI-a
 • RUDARSKI BASEN BOR, Fabrika kreča Zagradje,Bor, Srbija, Krečna peć tip: Auerbach
 • SISECAM SODA, Lukavac, Bosna i Hercegovina, Krečna peć

+ INDUSTRIJA ŠEĆERA

 • Krečna peć i sušara tip ABR u Fabrici kreča "HELENIK SUGAR" Žabalj.
 • Krečna peć i sušara tip ABR u Fabrici kreča "MK KOMERC" Pećinci

+ CRNA METALURGIJA

 • US STEEL SERBIA, Probodni otvor na visokoj peći br. 1 i visokoj peći br. 2, nadzor ispred ANH Refractories
 • US STEEL KOSICE, Republika Slovačka, Glavni izlivni kanala i probodni otvor na visokoj peći br. 3, nadzor isped ANH Refractories

+ OBOJENA METALURGIJA

 • KONCERN FARMAKOM MB Topionica olova "ZAJAČA", Loznica, Bubnjasta peć d=3460mm, d=2000mm i kazani za rafinaciju olova
 • "IMPOL-SEVAL", Sevojno
 • RTB Bor "TOPIONICA I RAFINERIJA BAKRA" RJ "ZLATARA", Plamena peć tip: DORE
 • RTB Bor "TOPIONICA I RAFINERIJA BAKRA", Generalni remont PS konvertora
 • RTB Bor "TOPIONICA I RAFINERIJA BAKRA", Generalni remont u staroj topionici bakra (plamena peć, anodna peć, PS konvertor)
 • RTB Bor "TOPIONICA I RAFINERIJA BAKRA", Remont u Fabrici sumporne kiseline: toranj D6, toranj D1, reactor i kotao
 • Livnica aluminijuma i zinka "RESEN", BJR Makedonija, Plamena peć tip: MARCONI
 • JASZ PLASZTIKK Kft, Jaszbereny, Mađarska, Fabrika za reciklažu olova (Bubnjasta peć, Rafinaciski kazani, Dimnjak procesnih gasova h=17,3m, Cevovod procesnih gasova u delu rafinacije)

+ INDUSTRIJA AKUMULATORA

 • "BLACK HORSE", Sombor, Bubnjasta peć d=2000mm, Kazani za rafinaciju olova
 • "TESLA", Brčko, (Bosna i Hercegovina), Bubnjasta peć d=3000mm, Kazani za rafinaciju olova
 • "Jasz – Plasztik Kft", Jaszbereny, Mađarska, Kazan za rafinaciju olova

+ ELEKTRANE

 • TE "UGLJEVIK" Bosna i Hercegovina
 • TE "KOSTOLAC" , Srbija

+ PETROHEMISKA INDUSTRIJA

 • HIP PETROHEMIJA, Pancevo, Srbija, Predgrejači i fabric etilena

+ TOPLANE

 • Kruševac
 • Leskovac
 • Bor

+ KOVAČNICE

 • "ZASTAVA KOVAČNICA", Kragujevac
 • "LOLA FOT", Kovačnica, Lešak
 • "PRIMAT", Slovenija

+ TUNELSKE PEĆI

 • "HALKIDA", Atina, (Grčka)
 • "JURSIK", Bijeljina, (Bosna i Hercegovina)
 • "SABO" (Bugarska)
 • "PROGRES", Velika Plana
 • "POLET", Bečej
 • "VELLEZIT BOROVICI" Kosovska Kamenica
 • "NOVOSIBIRSK" Rusija
 • IGM "DRINA" Bijeljina, (Bosna i Hercegovina)

+ OSTALO

 • Fabrika hartije "PAPIRPAK "Čačak
 • Industrija nameštaja "DALAS" Tutin
 • Hemijska industrija "ELAN" Prijepolje