Reference

+ METALURGIJA


- KONCERN FARMAKOM MB, Topionica ZAJAČA - kratko bubnjaste peći, plamena peć, kazan za rafinaciju olova

- Fabrika aluminijuma IMPOL – SEVAL, Sevojno - peć za topljenje aluinijuma

- RTB BOR “ Topionica i rafinacija bakra” – plamena Dore peć

- Livnica aluminijuma i cinka RESEN – plamena nagibna peć Marconi


- Fabrika akumulatora BLACK HORSE, Sombor – kratko bubnjaste peći, kazan za rafinaciju olova

- Fabrika akumulatora TESLA, Brčko (Bosna i Hercegovina) – kratko bubnjaste peći, kazan za rafinaciju olova

+ INDUSTRIJA CEMENTA I KREČA


- NEXE GROUP, Fabrika kreča JELEN DO AD – krečne peći Forindus, krečna peć WST

- IGM VREOCI, Krečana ĆELIJE – krečne peći Forindus

- IGM KIRO KUČUK, Veles (BJR Makedonija)- krečne peći Kosik

- Fabrika kreča HIDRAT, Čelinac (Bosna i Hercegovina)- krečna peć WST

- Cementara LFARGE, Beočin – Rotaciona peć

- Fabrika kreča US STEEL, Kučevo- krečna peć


+ INDUSTRIJA ŠEĆERA- Šećerana HELENIC SUGAR, Žabalj- krečna peć Kosik, sušara za rezanca

- Šećerana MK KOMERC, Pećinci - krečna peć Kosik, sušara za rezanca

+ NEMETALNA INDUSTRIJA


- HALKIDA, Atina (Grčka) – tunelska peć

- JURSIK, Bjeljina (Bosna i Hercegovina) – tunelska peć

- SABO, (Bugarska) – tunelska peć

- PROGRES, Velika Plana – tunelska peć

- POLET,Bečej – tunelska peć

- VELLEZERIT BOROVCI, Kosovska Kamenica – tunelska peć

- NOVOSIBIRSK,(Rusija ) – tunelska peć

- IGM DRINA, Bjeljina (Bosna i Hercegovina) – tunelska peć


+ ENEGETSKA POSTROJENJA


- Termoelektrana UGLJEVIK, Ugljevik (Bosna i Hercegovina)

- Termoelektrana KOSTOLAC, Lazarevac

- Toplana Kruševac

- Toplana Leskovac

- Toplana Bor
 

+ INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA


- NEXE GROUP Fabrika ``Јelen Do`` A.D, krečne peći tipa ``Forindus``i ``WST``

- NEXE GROUP Fabrika “Jelen Do” A.D. izgradnja nove krečene peći tip “MAERZ”

- IGM ``VREOCI``, krečana ``ĆELIJE`` krečne peći tipa ``Forindus``

- IGM ``KIRO KUČUK`` Veles, (Republika Makedonija), krečne peći

- Fabrika kreča ``HIDRAT`` Čelinac, (Bosna i Hercegovina), peć tipa ``WST``

- Cementara ˝LAFARGE˝ Beočin, rotaciona peć

- Fabrika kreča US STEEL SERBIA, Kučevo

- CARMEUSE INTEGRAL, Doboj, Bosna i Hercegovina, krečne peći tipa “MAERZ”

+ INDUSTRIJA ŠEĆERA


- Krečna peć i sušara u šećerani "HELENIK SUGAR" Žabalj.

- Krecna peć i sušara u šećerani "MK KOMERC" Pećinci

+ CRNA METALURGIJA


- US STEEL SERBIA, probodni otvor na Visokoj Peći br.1 i Visokoj Peći br.2 - nadzor

- US STEEL KOSICE, Republika Slovačka, glavni kanal za izlivanje Visoke Peći br. 3 - nadzor

+ OBOJENA METALURGIJA


- KONCERN FARMAKOM MB Topionica ``ZAJAČA``, Loznica, bubnjaste peći d=3460mm, d=2000mm, kazan za rafinaciju olova

- Fabrika aluminijuma ``IMPOL-SEVAL``, Sevojno

- RTB Bor “TOPIONICA I RAFINERIJA BAKRA” RJ “ZLATARA”, Plamena peć tip DORE

- RTB Bor “TOPIONICA I RAFINERIJA BAKRA”, Generalni remont PS konvertora

- RTB Bor “TOPIONICA I RAFINERIJA BAKRA”, Generalni remont topionice bakra (plamena peć, anodna peć, PS konvertor)

- RTB Bor “TOPIONICA I RAFINERIJA BAKRA”, Remont fabrike sumporne kiseline: toranj D6, toranj D1, reaktor i kotao

- Livnica aluminijuma I cinka ˝RESEN˝, Makedonija, nagibna peć tipa MARCONI

+ FABRIKE AKUMULATORA


- Fabrika akumulatora ``BLACK HORSE``, Sombor-topionica olova, bubnjaste peći d=2000mm, kazani za rafinaciju olova

- Fabrika akumulatora ``TESLA``, Brčko, (Bosna i Hercegovina)-topionica olova, bubnjasta peć d=3000mm, kazan za rafinaciju olova

-Fabrika akumulatora "Jasz-Plasztik Kft" ,Jaszbereny,Madjarska,kazani za rafinaciju olova

+ TERMOELEKTRANE


- TE ``UGLJEVIK” Bosna i Hercegovina

- TE ``KOSTOLAC``

+ TOPLANE


- Kruševac

- Leskovac

- Bor

+ KOVAČNICE


- ``ZASTAVA KOVAČNICA``, Kragujevac

- ``LOLA FOT``, kovačnica, Lešak

- ``PRIMAT``, Slovenija

+ OZID TUNELSKIH PEĆI


- ``HALKIDA``, Atina, (Grčka)

- ``JURSIK``, Bijeljina, (Bosna i Hercegovina)

- ``SABO`` (Bugarska)

- ``PROGRES``, Velika Plana

- ``POLET``, Bečej

- ˝VELLEZIT BOROVICI˝ Kosovska Kamenica

- ˝NOVOSIBIRSK˝ Rusija

- IGM ˝DRINA˝ Bijeljina
 

+ OSTALO


- Kovačniva ZASTAVA KOVAČNICA, Kragujevac

- Kovačnica LOLA FOT, Lešak

- Kovačnica PRIMAT, Leposavić

- Fabrika hartija PAPIRPAK, Čačak

- Fabrika nameštaja DALAS, Tutin

- Hemiska industrija ELAN, Prijepolje

- Fabrika hartije  ˝PAPIRPAK ˝Čačak

- ˝DALAS˝  Tutin

- Hemijska industrija ˝ELAN˝ Prijepolje i drugi

.